SINGAPORE, 3 tháng 10 năm 2023 — TNGlobal (trước đây là TechNode Global) công bố lần thứ tư Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo ORIGIN với chủ đề “Dẫn đầu Con đường hướng tới Tương lai Bền vững và Trách nhiệm”. Giải thưởng năm nay sẽ tiếp tục tập trung vào cách các đổi mới sáng tạo đang tạo ra tác động đối với các mục tiêu phát triển bền vững, vinh danh và giới thiệu những nỗ lực đáng chú ý của các doanh nhân dẫn đầu bởi công nghệ, nhà đổi mới, doanh nghiệp và các bên liên quan trên khắp Châu Á.


Hai lần đầu tiên tổ chức Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo ORIGIN vào năm 2020 và 2021 đã tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên khắp Châu Á, với sự bình chọn từ một ủy ban cố vấn chuyên gia và công chúng để lựa chọn những nhà đổi mới hàng đầu trong các ngành công nghiệp hàng đầu. Năm 2022, giải thưởng đã tập trung vào những nhà đổi mới có tác động đến các ngành công nghiệp và cộng đồng của họ, lấy cảm hứng từ Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Kể từ khi thành lập, Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo ORIGIN đã nhận được hơn 1.000 đề cử và có hơn 160 người chiến thắng giải thưởng. Chúng tôi đã hợp tác với ít nhất 70 đối tác quốc tế trong 20 Quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, và ORIGIN đã được đưa tin trên 300+ tổ chức truyền thông.

Năm nay, TNGlobal tiếp tục cam kết xây dựng một nền tảng tôn vinh tiếng nói và định hình một tương lai đặc trưng bởi tính bền vững, phúc lợi và tăng trưởng kinh tế được cải thiện.

“Khi nền kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi sau đại dịch, tầm nhìn của chúng tôi xoay quanh việc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy môi trường bền vững hơn và cải thiện tuổi thọ và chất lượng sống”, ông GANG Lu, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Tập đoàn TechNode cho biết.

“Mục tiêu của chúng tôi là chiếu sáng những thành tựu của các công ty và cá nhân xuất sắc trên khắp Châu Á thể hiện sự cam kết ngoại hạng trong việc kết hợp các thực tiễn bền vững và đạo đức vào hoạt động của họ, đặt sự phúc lợi của nhân loại và hành tinh lên trên lợi nhuận tài chính”, ông GANG Lu nói thêm.

Các hạng mục giải thưởng

Đối với Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo ORIGIN năm nay, chúng tôi có chín (9) danh hiệu giải thưởng trong ba (3) hạng mục giải thưởng:

Startup của Năm
 • Những người phụ nữ dẫn đầu
 • Những ngôi sao bền vững
 • Những người mở đường khởi nghiệp
 • Nhà lãnh đạo khởi nghiệp AI
 • Anh hùng mở rộng thị trường
Giải thưởng Tiên phong Doanh nghiệp
 • Nhà vô địch đổi mới doanh nghiệp
Nhà xây dựng Hệ sinh thái xuất sắc
 • Những người xây dựng cộng đồng tích cực nhất
 • Các đơn vị ươm tạo và thúc đẩy xuất sắc nhất
 • Những nhà tiên phong mạo hiểm

Sau quá trình đề cử, một ủy ban cố vấn chuyên gia bao gồm truyền thông, VC, PE và các giám đốc điều hành doanh nghiệp từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ lựa chọn những đề cử xuất sắc nhất từ mỗi danh hiệu giải thưởng. Họ sẽ tham gia chấm điểm và xem xét từng hồ sơ trước khi xác định người chiến thắng.

Đối tác

TNGlobal rất vui mừng được hợp tác với các cố vấn và đối tác sau cho lần thứ tư của Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo ORIGIN – nhiều đối tác trong số đó cũng đã hỗ trợ chúng tôi trong các lần tổ chức Giải thưởng trước.

Cố vấn: Kairous Capital, Quest Ventures, Ondine Capital, AC Ventures và Gobi Partners.

Đối tác Chiến lược: Alibaba Cloud, BEYOND Expo, Tencent WeStart, WORQ, Aspire và Iskandar Malaysia.

Đối tác Hỗ trợ: Manila Angel Investors Network, Cơ quan Đổi mới Quốc gia, MedTech Innovator APAC, brinc, True Digital Park, 润加速, Techsauce, KUMPUL, Sunway iLabs, beSUCCESS, ANTLER, Startup Grind Shenzen, GUIDE, JUMPSTART, Intebridge, Plug and Play APAC, KEPPLE, XCEL, X-PITCH, Kr.Asia, KX Knowledge Xchange, The Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) và 安创加速器(Arm Accelerator).

Làm thế nào để bạn có thể tham gia

Chúng tôi chân thành mời bạn trở thành một phần của hành trình của chúng tôi để tôn vinh tinh thần đổi mới sáng tạo và tác động ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo ORIGIN mở cho cả đề cử công khai và tự đề cử. Chúng tôi đang tìm kiếm những nhà đổi mới xuất sắc trong mỗi hạng mục đáp ứng các tiêu chí sau:

Tiêu chí đủ điều kiện chung cho hạng mục Startup của Năm:

 • Ứng cử viên phải có trụ sở hoặc hoạt động tại CHÂU Á;
 • Ứng cử viên nên có sản phẩm thương mại hóa hoặc có các dự án thí điểm hiện có với các đối tác thương mại.

Tiêu chí đủ điều kiện chung cho Giải thưởng Tiên phong Doanh nghiệp:

 • Ứng cử viên nên có văn phòng vật lý tại CHÂU Á;
 • Đối với giải thưởng này, ứng cử viên nên giới thiệu các chiến dịch và / hoặc sáng kiến ​​hiện có và có thể định lượng với các Mục tiêu Phát triển Bền vững liên quan của Liên Hợp Quốc;
 • Dự án phải cam kết lâu dài với sự tham gia của ít nhất 1 bộ phận của tổ chức và có kế hoạch thực hiện hai năm.

Tiêu chí đủ điều kiện chung cho Nhà xây dựng Hệ sinh thái xuất sắc: