LONDON, 19 tháng 9 năm 2023 — Mạng lưới khuôn viên đang trở nên phức tạp hơn do mật độ khách hàng tăng lên, nhu cầu hiệu suất cao hơn, các ứng dụng siêu đáng tin cậy mới và các yêu cầu ngành thay đổi. Điều này đã dẫn đến sự phát triển WLAN được đẩy nhanh, bao gồm việc giới thiệu Wi-Fi 7 và 6 GHz và các đổi mới như kiến trúc nguồn mở và AI. Những tiến bộ này giải quyết các thách thức hiện tại và mở ra cơ hội mới trong các ứng dụng và thị trường khuôn viên. Các mô hình mạng cũng đang thay đổi, với các điểm truy cập WLAN (AP) dày đặc hơn xử lý nhiều người dùng hơn và dịch chuyển sang các kiến trúc không có bộ điều khiển điện toán đám mây để có mạng đơn giản, bền vững và có thể mở rộng hơn. Theo công ty nghiên cứu công nghệ toàn cầu ABI Research, trong khi doanh nghiệp khuôn viên vẫn là thị trường lớn nhất, các lĩnh vực công nghiệp, địa điểm công cộng lớn và giáo dục sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2022-2030, lần lượt là 23,9%, 14,3% và 12,4%.

“Trong tất cả các thị trường mà WLAN phục vụ, các yêu cầu của mạng khuôn viên là phức tạp và phát triển nhanh nhất. Vì lý do này, đáp ứng các nhu cầu của mạng khuôn viên hiện đại là một trong những động lực mạnh mẽ nhất của sự đổi mới WLAN ngày nay,” Andrew Spivey, Phó Chủ tịch cấp cao tại ABI Research, giải thích. “Tuy nhiên, chỉ riêng WLAN không thể giải quyết tất cả các cơ hội khuôn viên, và do đó các giải pháp kết hợp điểm mạnh của công nghệ 5G và IoT với WLAN có giá trị cao nhất cho mạng khuôn viên, vì chúng có thể cho phép kết nối không dây phổ quát, hiệu suất cao, độ tin cậy cao cho hầu hết các trường hợp sử dụng khuôn viên.

Có bốn nhóm nhà cung cấp WLAN riêng biệt cung cấp khuôn viên. Nhóm đầu tiên là những người toàn diện giải quyết hầu hết các loại khuôn viên, một danh mục bao gồm Cisco, HPE Aruba NetworkingCommScope RUCKUS Networks. Nhóm thứ hai là những người tập trung vào mảng thế mạnh của mình ở một số ngành công nghiệp nhất định, chẳng hạn như AristaExtreme Networks. Nhóm thứ ba là các chuyên gia công nghệ phân biệt bản thân thông qua việc áp dụng các công nghệ độc đáo hoặc cực kỳ đổi mới. Fortinet, đặt bảo mật nâng cao làm trọng tâm giá trị cốt lõi của mình, phù hợp với định nghĩa này. Nhóm cuối cùng là các nhà cung cấp nhắm mục tiêu vào Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) như NETGEARD-Link. Mỗi chiến lược đều có những lợi thế và bất lợi riêng. Những người toàn diện hưởng lợi từ Thị trường có thể giải quyết lớn nhất nhưng cần tập trung và tối ưu hóa cụ thể hơn cho các lĩnh vực cụ thể. Mặc dù những người tập trung vào mảng thế mạnh có thể trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy cho ngành đã chọn, họ có thể thiếu khả năng giải quyết cơ hội bên ngoài hẹp của họ. Thành công của các chuyên gia công nghệ phụ thuộc vào vận mệnh của công nghệ đã chọn. Cuối cùng, nhắm mục tiêu vào SMB hoạt động trên một thị trường mặc dù có rào cản thấp để thâm nhập, nhưng lại chịu lợi nhuận thấp hơn do nhạy cảm với giá.

Những đổi mới WLAN mới nhất sẽ cho phép MSP cuối cùng cũng cung cấp các SLA được đảm bảo cho khả năng dự đoán và độ tin cậy cao mà các môi trường khuôn viên hiện đại yêu cầu, và việc giới thiệu các mô hình Dịch vụ Mạng theo Chi phí Hoạt động (NaaS) sẽ giúp mở rộng quyền truy cập vào các tiêu chuẩn hiệu suất này cho thị trường rộng hơn. “Các doanh nghiệp gọn nhẹ đã nhanh chóng áp dụng NaaS nhất, vì họ dựa vào kế hoạch tài chính ngắn hạn và mong muốn giảm CAPEX và cắt giảm ngân sách CNTT bằng cách chuyển sang mô hình OPEX. Điều này bao gồm những người trong các ngành thảm, bán lẻ và khách sạn. Ngược lại, các địa điểm công cộng lớn, cơ sở y tế và các nhà máy sản xuất công nghiệp đang chứng tỏ kháng cự việc giao quản lý mạng khuôn viên cho MSP hoặc các nhà cung cấp WLAN, vì họ muốn giữ quyền kiểm soát mạng và, trong nhiều trường hợp, đang phải đối mặt với áp lực tương đối ít hơn về nguồn nhân lực và giữ chân nhân tài,” Spivey kết luận.

Những phát hiện này đến từ báo cáo phân tích ứng dụng WLAN Thế hệ Tiếp theo cho Mạng Khuôn viên: Cơ hội Thị trường, Thách thức và Mô hình Kinh doanh của ABI Research. Báo cáo này là một phần của dịch vụ nghiên cứu