HỒ CHÍ MINH, ngày 15 tháng 9 năm 2023 — Tập đoàn DL Holdings (“DL Holdings” hoặc “Công ty”; Mã chứng khoán: 1709.HK) đã công bố việc mua lại 55% cổ phần còn lại của DL Family Office (HK) Limited (“DL Family Office”) với giá 220 triệu HK$. Động thái chiến lược này là hệ quả của thương vụ mua thành công 45% cổ phần vào đầu năm, biến DL Family Office thành công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của DL Holdings. Do đó, DL Holdings đã trở thành nền tảng quản lý tài sản và dịch vụ tài chính hàng đầu tại Hồng Kông, với trọng tâm chính là các dịch vụ văn phòng gia đình đa thế hệ.

Tổng giá trị thương vụ mua lại này là 220 triệu HK$, sẽ được thanh toán bằng kết hợp tiền mặt và phiếu trả nợ, bao gồm 70 triệu HK$ tiền mặt và 150 triệu HK$ phiếu trả nợ. Điều quan trọng là thỏa thuận tài chính này sẽ không gây áp lực dòng tiền cho DL Holdings, đảm bảo sức mạnh và ổn định tài chính liên tục của công ty.

Andy Chen, Chủ tịch Tập đoàn DL Holdings, phát biểu: “Ba yếu tố thuyết phục thúc đẩy chúng tôi thực hiện nhanh chóng. Thứ nhất, hồ sơ xuất sắc và danh tiếng trong ngành của DL Family Office đã tăng cường và nâng cao vị thế của tập đoàn niêm yết của chúng tôi trong ngành. Thứ hai, việc hợp nhất hoàn toàn hoạt động văn phòng gia đình vào công ty mẹ dự kiến sẽ mang lại sự gia tăng đáng kể về quy mô quản lý, cơ sở khách hàng, doanh thu và lợi nhuận. Thứ ba, hoạt động văn phòng gia đình sẽ đồng bộ một cách trơn tru với các bộ phận chứng khoán, quản lý tài sản, bất động sản và viện nghiên cứu hiện có của DL, nâng cao động lực nội bộ của DL, giảm thiểu rào cản trong giao tiếp và nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ cho cả khách hàng gia đình và doanh nghiệp.”

Trong suốt năm nay, Tập đoàn DL Holdings đã bắt đầu một loạt các sáng kiến chiến lược. Vào tháng 5, công ty đã chính thức hóa thỏa thuận hợp tác chiến lược với Soochow Securities (Hồng Kông). Vào tháng 8, DL Holdings công bố đầu tư và mua lại một tòa tháp thương mại tích hợp mới ở Trung tâm, sau đó được đặt tên là “DL Tower”. Gần đây nhất, công ty thành lập “Viện Nghiên cứu Kinh tế Mới DL”. Trong bối cảnh những bất ổn kinh tế toàn cầu, DL Holdings vẫn tiếp tục chủ động, tuân theo tinh thần “nắm bắt mọi cơ hội khủng hoảng, duy trì nhạy cảm và cảnh giác”. Có gốc rễ trong quan điểm dài hạn, DL Holdings tiếp tục khám phá các lĩnh vực đầu tư, sáp nhập, mua lại và hợp tác chiến lược mới trên phạm vi toàn cầu. Công ty đang nỗ lực xây dựng một nền tảng quản lý tài sản hàng đầu cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng gia đình.

Về Tập đoàn DL Holdings (Mã chứng khoán: 1709.HK)

DL Holdings Group (1709.HK) là một nền tảng quản lý tài sản và dịch vụ tài chính niêm yết tại Hồng Kông với trọng tâm chính là hoạt động ngân hàng đầu tư, bao gồm giao dịch chứng khoán, tư vấn tài chính, quản lý quỹ đầu tư đa chiến lược, nghiên cứu đầu tư, cho vay tài chính và các dịch vụ tài chính khác. Công ty con của nó, DL Securities, nắm giữ các giấy phép SFC cho các hoạt động điều chỉnh Loại 1 (giao dịch chứng khoán), Loại 4 (tư vấn về chứng khoán) và Loại 6 (tư vấn về tài trợ doanh nghiệp). Công ty con của Tập đoàn, DL Capital, chủ yếu cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, nắm giữ các giấy phép SFC cho các hoạt động điều chỉnh Loại 4 (tư vấn về chứng khoán) và Loại 9 (quản lý tài sản). Công ty con của Tập đoàn, ONE Advisory, cung cấp các dịch vụ và giải pháp tư vấn lập kế hoạch nhận dạng toàn cầu một điểm dừng, riêng biệt và toàn diện cho các cá nhân và gia đình có giá trị ròng cao. Công ty niêm yết cũng nắm giữ giấy phép quỹ RFMC của Singapore và giấy phép quỹ SIBL của Quần đảo Cayman. Tập đoàn đã thành lập 18 quỹ hợp danh giới hạn tại Hồng Kông, chủ yếu đầu tư vào cổ phần tư nhân. Công ty con của Tập đoàn, Seazon Pacific, cam kết cung cấp các giải pháp toàn diện cho quản lý chuỗi cung ứng.