YANCHENG, Trung Quốc, 3 tháng 10 năm 2023 – Vào ngày 25 tháng 9 năm 2023, Diễn đàn Bờ biển Thế giới đã được tổ chức tại Yancheng, tỉnh Giang Tô. Hội nghị do Chính phủ nhân dân tỉnh Giang Tô, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Cục Lâm nghiệp và Cỏ quốc gia đồng tổ chức, với chủ đề “Vùng bờ biển của chúng ta: Hài hòa giữa Con người và Thiên nhiên”, theo Ủy ban Tổ chức Diễn đàn Bờ biển Thế giới.

Cựu lãnh đạo chính trị, đại sứ và quan chức cấp bộ từ các nước như Ireland, Congo, Cape Verde, SingaporeHàn Quốc, cũng như các cơ quan của Liên hợp quốc như Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, Ban Thư ký Công ước Ramsar về Đất ngập nước, và Ban Thư ký Công ước về Bảo tồn các Loài hoang dã di cư, và các tổ chức quốc tế như Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, Đối tác Con đường di cư Đông Á-Úc, Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN, và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đánh giá cao sự lãnh đạo của Trung Quốc và những thành tựu đáng kể trong việc bảo vệ hệ sinh thái ven biển, cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Diễn đàn Bờ biển Thế giới cung cấp nền tảng cho sự tham gia của nhiều bên liên quan và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bảo tồn hệ sinh thái ven biển và phát triển bền vững.

Khu vực ven biển, nối liền đất liền và biển, là nơi định cư chính của con người, với tài nguyên không gian không thể thay thế, đa dạng sinh học phong phú và nguồn tài nguyên thiên nhiên, cũng là khu vực năng động nhất về phát triển kinh tế và xã hội ở tất cả các quốc gia. Yancheng, đang theo đuổi mô hình phát triển chất lượng cao “xanh” và “xanh dương”, đã thể hiện thực tế về sự cộng sinh giữa con người và động vật, sự cộng sinh và cùng phát triển giữa đất ngập nước ven biển và nền kinh tế đô thị phát triển. Dự kiến sẽ cung cấp kinh nghiệm bảo tồn thiên nhiên cho các thành phố đông dân cư và phát triển về kinh tế, và cung cấp mô hình cho việc bảo vệ và phát triển bền vững di sản thiên nhiên của thế giới.

Lễ khai mạc dẫn đến việc ký kết “Thỏa thuận hợp tác khung về hỗ trợ Diễn đàn Bờ biển Thế giới giữa Chính phủ nhân dân tỉnh Giang Tô, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Cục Lâm nghiệp và Cỏ quốc gia”. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, Tổ chức Bảo vệ Chim Quốc tế và 14 tổ chức khác đã trở thành đối tác của Diễn đàn Bờ biển Thế giới.