HỒNG KÔNG, 25 tháng 9 năm 2023 — CNOOC Limited (Công ty) (SEHK: 00883 (HKD Counter) và 80883 (RMB Counter), SSE: 600938) thông báo hôm nay rằng Dự án Điều chỉnh lần 2 Mỏ dầu Bozhong 28-2 Nam đã bắt đầu sản xuất.

Dự án nằm ở phía nam Biển Bột Hải, với độ sâu nước trung bình khoảng 21 mét. Các cơ sở sản xuất chính bao gồm 1 giàn trung tâm và 1 đường ống bơm nước ngầm. Kế hoạch đưa vào hoạt động 21 giếng khai thác, bao gồm 13 giếng sản xuất và 8 giếng bơm nước. Dự kiến sẽ đạt được sản lượng cực đại khoảng 7.600 thùng dầu thô mỗi ngày vào năm 2024.

CNOOC Limited nắm giữ 100% quyền lợi trong dự án và đóng vai trò là nhà điều hành.

Lưu ý cho các Biên tập viên:

Thông tin bổ sung về Công ty có sẵn tại http://www.cnoocltd.com.

Thông cáo báo chí này bao gồm thông tin tiên đoán, bao gồm các tuyên bố liên quan đến các diễn biến có thể xảy ra trong tương lai trong hoạt động kinh doanh của Công ty và các công ty con, chẳng hạn như các sự kiện dự kiến trong tương lai, triển vọng kinh doanh hoặc kết quả tài chính. Các từ “mong đợi”, “dự kiến”, “tiếp tục”, “ước tính”, “mục tiêu”, “đang diễn ra”, “có thể”, “sẽ”, “dự án”, “nên”, “tin tưởng”, “kế hoạch”, “dự định” và các biểu hiện tương tự được sử dụng để xác định các tuyên bố tiên đoán như vậy. Những tuyên bố này dựa trên các giả định và phân tích của Công ty tính đến ngày này dựa trên kinh nghiệm và nhận thức của mình về các xu hướng lịch sử, điều kiện hiện tại và các diễn biến dự kiến trong tương lai, cũng như các yếu tố khác mà Công ty hiện tin là phù hợp trong hoàn cảnh. Tuy nhiên, liệu các kết quả và diễn biến thực tế có đáp ứng các kỳ vọng và dự đoán hiện tại của Công ty hay không vẫn chưa chắc chắn. Kết quả thực tế, hiệu suất và tình hình tài chính có thể khác biệt đáng kể so với kỳ vọng của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở những yếu tố liên quan đến chính trị vĩ mô và kinh tế, biến động giá dầu thô và khí thiên nhiên, tính cạnh tranh cao trong ngành dầu khí và khí thiên nhiên, chính sách về biến đổi khí hậu và môi trường, dự báo giá của Công ty, hoạt động sáp nhập, mua lại và thoái vốn, chính sách HSSE và bảo hiểm và thay đổi trong luật và quy định chống tham nhũng, chống gian lận, chống rửa tiền và quản trị doanh nghiệp.

Do đó, tất cả các tuyên bố tiên đoán được đưa ra trong thông cáo báo chí này đều có các lưu ý cảnh báo này. Công ty không thể đảm bảo rằng các kết quả hoặc diễn biến dự kiến sẽ được thực hiện hoặc, ngay cả khi thực hiện phần lớn, chúng sẽ có tác động dự kiến đối với Công ty, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động của mình.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Cui Liu
Truyền thông & Quan hệ công chúng
CNOOC Limited
Điện thoại: +86-10-8452-6641
Fax: +86-10-8452-1441
Email: mr@cnooc.com.cn

Ông Bunny Lee
Porda Havas International Finance Communications Group
Điện thoại: +852 3150 6707
Fax: +852 3150 6728
Email: cnooc.hk@pordahavas.com