• COP28 Chủ tịch Được Chỉ định Tiến sĩ Sultan Al Jaber là chủ tịch COP đầu tiên đánh chuông tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York.
  • Khu vực tư nhân rất quan trọng đối với cải cách hệ thống tài chính và cung cấp nguồn tài trợ khả dụng và dễ tiếp cận cho các thị trường mới nổi và đang phát triển.
  • Cần khôi phục lòng tin bằng cách đáp ứng mục tiêu $100 tỷ một năm, bổ sung Quỹ Khí hậu Toàn cầu và đưa Quỹ Tổn thất & Thiệt hại vào hoạt động.

NEW YORK, 20 tháng 9 năm 2023 — Sáng nay, Chủ tịch Được Chỉ định của COP28, Tiến sĩ Sultan Al-Jaber đã mở phiên giao dịch tại Phố Wall cho ngày tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Khi đánh chuông tại trái tim của thế giới tài chính, Tiến sĩ Al-Jaber đã có một thông điệp rõ ràng và quyết đoán: khu vực tư nhân phải đóng vai trò của họ trong việc mở ra một kỷ nguyên mới cho tài chính khí hậu bền vững để đảm bảo các mục tiêu của Hiệp định Paris được đáp ứng và giữ nhiệt độ tăng 1,5 độ C trong tầm tay.

Chủ tịch Được Chỉ định COP28, Tiến sĩ Sultan Al-Jaber đã mở phiên giao dịch tại Phố Wall tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE)

Chủ tịch Được Chỉ định COP28, Tiến sĩ Sultan Al-Jaber đã mở phiên giao dịch tại Phố Wall tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE)

Tiến sĩ Sultan Al-Jaber là chủ tịch COP đầu tiên đánh chuông tại NYSE.

Tiến sĩ Al-Jaber kêu gọi khám phá các cơ chế sáng tạo và mới giúp giảm rủi ro và mở rộng đầu tư tư nhân vào các dự án sạch có khả năng thanh toán. “Sự hợp tác giữa khu vực công và tư sẽ là chìa khóa để biến hệ thống tài chính mới cần thiết thành hiện thực. Các chương trình như sáng kiến đầu tư xanh 4,5 tỷ USD cho Châu Phi đã đặt ra một ví dụ rõ ràng về cách vốn công, tư và phát triển có thể được triển khai để huy động thêm vốn và thực hiện các dự án xanh,” ông nói.

Một trong những mục tiêu chính của nhiệm kỳ Chủ tịch COP28 là đảm bảo thế giới hợp tác và hoạt động hiệu quả để cung cấp một khung mới cho tài chính khí hậu toàn cầu có khả năng cung cấp 4,5 nghìn tỷ USD cần thiết để đạt được các mục tiêu khí hậu khẩn cấp. Cũng cần củng cố các hệ thống tài chính trong nước để tài chính địa phương có thể được sử dụng để giúp cung cấp các khoản đầu tư sạch lâu dài.

Trước chuyến thăm của mình tới NYSE, Fortune đã xuất bản một bài xã luận của Tiến sĩ Sultan Al Jaber, trong đó ông nói: “Sửa chữa tài chính khí hậu là điều đáng sợ nhưng có thể làm được… Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả các chính phủ, các tổ chức phát triển và các nhà lãnh đạo kinh doanh sử dụng những tháng quan trọng sắp tới trước COP28 để nâng cao tham vọng của họ và thực hiện các cam kết của họ. Họ cũng nên đi xa hơn và ủng hộ cải cách cơ bản kiến trúc tài chính toàn cầu để cung cấp tài chính khí hậu theo quy mô. Tiền đang chờ được mở khóa.”

Tại NYSE, Chủ tịch Được Chỉ định COP28 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục lòng tin toàn cầu thông qua việc thực hiện các cam kết trước đó bao gồm mục tiêu 100 tỷ USD mỗi năm cho tài trợ khí hậu, bổ sung Quỹ Khí hậu Toàn cầu và đưa Quỹ Tổn thất và Thiệt hại được thống nhất tại COP27 vào hoạt động.

“Kiến trúc tài chính toàn cầu hiện tại còn rất xa so với nơi nó cần phải đến, với sự thiếu hụt tài chính khả dụng, dễ tiếp cận và có khả năng chi trả là trở ngại cho tiến trình chống biến đổi khí hậu. Tiến sĩ Al Jaber nói. “Chúng ta cần một cách tiếp cận thực sự bao trùm đối với việc giải quyết biến đổi khí hậu, và cả các ngân hàng phát triển và chương trình viện trợ phải giúp thực hiện điều này.”

Về COP28 UAE:

  • COP28 UAE sẽ diễn ra tại Thành phố Triển lãm Dubai từ 30 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 2023. Dự kiến hội nghị sẽ tập hợp hơn 70.000 người tham dự, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, quan chức chính phủ, các nhà lãnh đạo công nghiệp quốc tế, đại diện khu vực tư nhân, học giả, chuyên gia, thanh niên và các chủ thể phi nhà nước.
  • Theo sự ủy quyền của Hiệp định Khí hậu Paris, COP28 UAE sẽ cung cấp Đánh giá Toàn cầu đầu tiên – một đánh giá toàn diện về tiến độ đối với các mục tiêu khí hậu.
  • UAE sẽ dẫn dắt quá trình tất cả các bên đồng ý về một lộ trình rõ ràng để đẩy nhanh tiến độ thông qua quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu công bằng và có trật tự và cách tiếp cận hành động khí hậu bao trùm “không bỏ ai lại phía sau”.
  • Chủ tịch COP 28: ‘Đã đến lúc chuyển đổi tài chính khí hậu’
  • Trung tâm Truyền thông COP28