Shortlisted Logo HFM

Cayler Capital, chương trình CTA Dầu mỏ Hệ thống hàng đầu, lọt vào danh sách 8 Quỹ hàng đầu trong hạng mục dưới 1 tỷ USD cùng với các Quỹ hàng đầu trong ngành.

Jackson, Wyoming 14/9/2023 – Cayler Capital LLC, tự hào thông báo rằng họ đã lọt vào danh sách ngắn của Giải thưởng Hiệu suất HFM With. Intelligence 2023 cho các quỹ và CTA trong 2 hạng mục – “Hợp đồng Tương lai Quản lý (CTA) – dưới 1 tỷ USD” và “Chiến lược Định lượng dưới 1 tỷ USD.”

7 ứng cử viên khác trong mỗi hạng mục bao gồm các đội ngũ danh giá như AQR Capital Management, J E Moody & Company LLC, R. G. Niederhoffer Capital Management và Anacapa Advisors, LLC.

Cayler Capital, nhà lãnh đạo trong các Chương trình CTA Tương quan Giá trị Hệ thống tập trung vào Dầu mỏ và các sản phẩm liên quan, ăn mừng một quý 3/2023 phi thường với nhiều sự công nhận của ngành và một bổ nhiệm chiến lược:

1. Danh sách ngắn HFM WIth.intelligence CTA Hiệu suất 2023

– Cayler Capital rất vui mừng thông báo việc lọt vào danh sách ngắn cho Giải thưởng Hiệu suất HFM WIth.intelligence trong các hạng mục “Hợp đồng Tương lai Quản lý (CTA) – dưới 1 tỷ USD” VÀ “Chiến lược Định lượng dưới 1 tỷ USD”, khiến họ trở thành một trong chỉ tám quỹ trong mỗi danh sách uy tín này.

2. Top 10 trong aiSource CTA Database

– Cayler Capital cũng được aiSource đặt tên là TOP 10 CTA vào ngày 22 tháng 8, khẳng định vị thế của chúng tôi trong ngành.

3. Cập nhật Lãnh đạo: Sam Vogel

– Trong một dấu mốc quan trọng khác, Cayler Capital chào đón ông Sam Vogel với tư cách Giám đốc Tiếp thị và Vận hành mới. Ông Vogel sẽ làm việc chặt chẽ với người sáng lập Cayler Capital, ông Brent Belote, để tinh giản hoạt động và quản lý tăng trưởng tài sản.

“Đây là một trong những quý biến đổi nhất đối với Cayler Capital, nhờ sự công nhận của ngành và việc bổ nhiệm ông Vogel,” Brent Belote, người sáng lập và CIO nói.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cayler Capital hoặc liên hệ với Sam Vogel theo số (713) 449-6202 hoặc sam@caylercapital.com.

HFM Shortlist Quant CAYLER CAPITALHFM Shortlist Systematic CAYLER CAPITAL

Liên hệ Truyền thông

Cayler Capital

sam@caylercapital.com

7134496202

574 E Hall Ave

https://caylercapital.com

Nguồn: Cayler Capital